HƯỚNG DẪN CÁCH RÚT TIỀN CỦA BẠN

HƯỚNG DẪN CÁCH RÚT TIỀN CỦA BẠN

CÁCH RÚT TIỀN

 

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

– Chọn Rút tiền

1

– Điền đầy đủ thông tin và chọn gửi

02

– Thông tin của bạn sẽ được lưu lại lại theo ngân hàng bạn chọn

3

– Chọn ngân hàng muốn tiền được gửi về và K8 sẽ nhanh chóng thực hiện lệnh rút tiền cho bạn

be-gamble-aware

Copyright © 2021 K8 Casino. All Rights Reserved. Designed by k8casino.com