Rút tiền như thế nào?

CÁCH RÚT TIỀN

 

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

- Chọn Rút tiền

1

- Điền đầy đủ thông tin và chọn gửi

02

- Thông tin của bạn sẽ được lưu lại lại theo ngân hàng bạn chọn

3

- Chọn ngân hàng muốn tiền được gửi về và K8 sẽ nhanh chóng thực hiện lệnh rút tiền cho bạn