CÁCH ĐĂNG KÝ K8

CÁCH ĐĂNG KÝ K8

 

Truy cập vào website K8 và chọn ĐĂNG KÝ ở góc trên màn hình

1

Bạn sẽ thấy một bảng thông tin hiện ra.

Điền đầy đủ chi tiết và nhấp vào ĐĂNG KÝ

2

Lưu ý tên đăng nhập khi hiển thị trên website sẽ có thêm ký hiệu "n". Ví dụ tên đăng nhập của bạn là haanh123, khi hiển thị sẽ là nhaanh123. Do đó khi đăng nhập cứ điền bình thường là "haanh123"


Chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công.